Home

Stále se zvyšující intenzity dopravy zejména na území měst mají negativní dopad na své okolí. Ten pociťují nejen obyvatelé dotčených oblastí, ale také samotní řidiči a cestující ve městech. V neposlední řadě se také projevuje v podobě znečištění okolí a ovzduší. V současné době se nabízí dvě základní možnosti jak se s tímto stavem alespoň částečně vypořádat.

  1. (částečné) zamezení vjezdu do dané oblasti (či průjezdu danou oblastí) buď určitých druhů, nebo všech vozidel. Dopravní zátěž ve většině případů nezmizí ze sítě, ale pouze se v rámci ní přesune či rozptýlí na jiná místa
  2. ovlivňování a řízení dopravy v podobě dopravní telematiky

 

Praha, stejně jako další evropská města se potýká s dopravními kongescemi, nehodami a exhalacemi způsobenými trvalým nárůstem dopravy. Jen výstavba nových komunikací nestačí a není možná všude. Tuto situaci lze výrazně zlepšit právě budováním a efektivním využíváním telematického systému.

Základní vlastností tohoto systému je integrace dat a informací, jejich následná přístupnost pro operátory dopravy, městské instituce a ve vhodné formě i pro individuální uživatele a účastníky dopravy. Systém je budován v souladu s evropskými a světovými standardy a s ohledem na integraci v rámci ČR, a na možnost výměny dat s dalšími telematickými systémy v ČR.

Mezi cíle hl. m. Prahy v oblasti řízení a redukce užívání automobilů a integrace do evropských sítí patří omezení automobilové dopravy v ulicích města:

  • Optimalizovat provoz ve stávající uliční síti, při uplatnění zásad preference veřejné dopravy a využitím nových možností řídících a informačních technologií.
  • Informační a telematické systémy řízení dopravy – už na jeho území při vjezdu do Prahy informovat o hustotě provozu, kapacitách parkování atd.

 

 

Pro naplnění těchto cílů připravila Technická správa komunikací a.s. a v roce 2015 realizovala projekt, který se zaměřil na optimalizaci a modernizaci řízení dopravy v Praze pomocí telematických systémů. Více o projektu ZDE.