Home

Projekt Komplexní telematický dohledový systém v hl. m. Praze

Inteligentní dopravní systémy (Intelligent Tranportation Systems – ITS), v Evropě nazývané jako dopravní telematika, se ve vyspělých zemích světa začaly prosazovat již od počátku 60. let 20. století. Zvyšují efektivnost dopravy a cestujícím a operátorům nabízejí nadstandardní služby. Aplikovány jsou především tam, kde je potřeba řešit problémy v dopravě a dosáhnout omezení dopravních kongescí, zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, ochrany životního prostředí či zvyšování efektivnosti přepravy zboží.

Předmětem projektu je výstavba komplexního telematického dohledového systému, jehož elementárním prvkem jsou otočné dohledové kamery fungující také jako senzory (detektory dopravy). V roce 2014 se komplexní telematický dohledový systém díky realizaci projektu rozšířil o 32 nových kamer.

Cíle a přínosy projektu

Globálním cílem projektu je zmírňování negativních vlivů velkých objemů silniční dopravy pomocí zavádění telematických systémů na území hl. m. Prahy a to včetně návaznosti na komplexní telematický systém na národní úrovni. Specifickými cíli projektu jsou:

 

  • zvýšení plynulosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy a zkvalitnění vzájemné dostupnosti jednotlivých částí Prahy,
  • zvýšení bezpečnosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy,
  • snížení negativních důsledků silniční dopravy na životní prostředí hl. města Prahy.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava. Realizace projektu probíhá v programovacím období 2007-2013 v rámci prioritní osy 5, oblasti podpory 5.2 „Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze“.