Home

Praha, stejně jako další evropská města se potýká s dopravními kongescemi, nehodami a exhalacemi způsobenými trvalým nárůstem dopravy. Jen výstavba nových komunikací nestačí a není možná všude. Tuto situaci lze výrazně zlepšit právě budováním a efektivním využíváním telematického systému.

Telematické systémy tvoří v dnešní době nedílnou součást dopravních systémů. Základní definice říká, že silniční telematika integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím tak, aby se pro stávající infrastrukturu zvýšily přepravní výkony, stoupla bezpečnost a zvýšila se pohoda cestování. Telematické systémy jsou založeny na sběru, zpracování a šíření dat a informací. Jedná se například o data měřená (dopravní, meteorologická, obsazenost parkovišť, atd.), verbální (konání kulturních, společenských a sportovních akcí, uzavírky, atd.) a databáze (MHD, uzavírky). Data a informace jsou využívána pro optimalizaci provozu na pozemních komunikacích. Celý systém má nahrazovat lidské nedokonalé řízení automatizovanými reakcemi, které optimálně využívají dopravní síť. Tento komplexní systém nelze budovat najednou, ale je budován v období řady let

Za tímto účelem byl připraven a realizován projekt „Modernizace a dodávky systému řízení dopravy v hl. m. Praze“.

Projekt by měl přispět ke:

–             zvýšení plynulosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy,

–             zvýšení bezpečnosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy,

–             snížení negativních důsledků silniční dopravy na životní prostředí hl. města Prahy.

 

Více o projektu ZDE.