Home

Jedním z nejdůležitějších úkolů, které musí Praha vyřešit, aby byla i v budoucnosti významnou evropskou metropolí, je zajištění bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy.

Objemy silniční dopravy v našem hlavním městě se rok co rok zvětšují. To s sebou přináší i celou řadu negativních vlivů. Jejich snížení se neobejde bez využití inteligentních technologií.

Potřeba vytvoření koncepce rozvoje telematiky v hl. m. Praze vedla ke zpracování studie, jež se stala základem projektu Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze.